Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

o_nasconsultingleczenieodnowa_biologicznamed_dal_wschodukontakt

Komputerowa ocena aktualnego stanu zdrowia

Biofizycy odkryli i udowodnili, że każdy żywy organizm emituje pole elektromagnetyczne. Poszczególne narządy naszego organizmu zbudowane z komórek również emitują własne pole magnetyczne, których moc w prawidłowo funkcjonującym narządzie ma określoną wartość, którą można zarejestrować przy pomocy komputerowego urządzenia z odbiornikiem fal elektromagnetycznych.

Informatycy wspólnie z biofizykami opracowali unikalny program diagnostyczny, dzięki któremu przeszkoleni lekarze analizując moc pulsującej energii mogą ocenić czy dany narząd funkcjonuje prawidłowo.

Wieloletnie badania wykazały, że nawet niewielkie zaburzenia w biochemii komórek zmieniają moc impulsów elektromagnetycznych danego narządu, co zostało wykorzystane w diagnostyce energetycznej organizmu.

Ocena energetyczna poszczególnych narządów nie jest badaniem alternatywnym do tradycyjnych badań diagnostycznych wykonywanych w klinikach, szpitalach i przychodniach, ale jest badaniem wspomagającym postawieniu właściwego rozpoznania.

Wartość diagnostyki energetycznej polega przede wszystkim na tym, że można rejestrować już niewielkie zmiany potencjału energii, które sygnalizują zaburzenia w funkcjonowaniu narządu już w stadium przedklinicznym, czyli wówczas, gdy pacjent zgłasza pewne dolegliwości, a lekarz tradycyjnymi metodami ma trudności w postawieniu rozpoznania, a tym samym w przepisaniu skutecznego leczenia.

Urządzenie do diagnostyki energetycznej organizmu „Mezator” z najnowszym oprogramowaniem określonym mianem interfejsów mózgowych dla badania organów metodą biorezonansu.

To nowoczesne urządzenie zostało wyposażone w bioinduktory badające działanie mózgu pacjenta przesyłając do komputera sygnał o stanie zdrowia.

Urządzenie w oparciu o spektrum fal elektromagnetycznych poszczególnych organów koncentruje informacje w mózgu przy użyciu specjalnego czujnika. Mózg otrzymuje sygnał z urządzenia o potrzebie zbadania danego organu i przekierowuje sygnał na monitor poprzez bioinduktory słuchawki z przekaźnikiem fal elektromagnetycznych. Dzięki czujnikom przerzutnikowym otrzymujemy odpowiedź z mózgu pacjenta o jego stanie zdrowia i mamy możliwość odczytania jej na ekranie komputera. Wykorzystanie fal elektromagnetycznych w diagnostyce organizmu przynosi doskonałe rezultaty w dokładnym określeniu aktualnego stanu zdrowia, zdiagnozowaniu dolegliwości i chorób pacjenta, co pozwala lekarzowi dobrać skuteczną terapię w zakresie szeroko rozumianej profilaktyki i leczenia.

Niezaprzeczalna wartość energetycznej oceny stanu zdrowia jest uchwycenie nawet niewielkich zmian potencjału energii na poziomie komórkowym co sygnalizuje lekarzowi zaburzenia w funkcjonowaniu danego narządu już w stadium przedklinicznym, kiedy pacjent teoretycznie jest zdrowy, a zgłasza jedynie „banalne” dolegliwości jak np. powtarzające się złe samopoczucie, czy ogólne osłabienie, badanie uchwyci przyczynę. Muszę przypomnieć, że nawet niewielkie zaburzenia w biochemii komórek zmienia moc impulsów elektromagnetycznych danego narządu, co urządzenie Mezator potrafi zarejestrować.

Unikalny program diagnostyczny urządzenia Mezator pozwala uzyskać pełńą informację o aktualnym stanie zdrowia, ocenić minimalne zaburzenia w funkcjonowaniu poszczególnych narządów już na etapie odwracalnych zmian czynnościowych narządu, co nie jest możliwe przy użyciu powszechnie dostępnych metod diagnostycznych jak USG, RTG lub tomografia, ponieważ wykazują już utrwalone zmiany badanego narządu (zmiany morfologiczne). Lekarz zajmujący się medycyną holistyczną w połączeniu z medycyną bioinformacyjną mają takie informacje w okresie przedklinicznym ma możliwość zaproponowania osobie badanej skutecznego, ukierunkowanego postępowania profilaktycznego, oczyszczenie organizmu, akupunkturę, zabiegi fizjoterapeutyczne, codzienną porcję ruchu, odżywianie komórkowe.

I właśnie na tym polega niepodważalna wartość programu diagnostycznego urządzenia Mezator – powtórzę – dzięki badaniu otrzymujemy informacje o aktualnym stanie zdrowia. Dowiadujemy się, że nasz narząd lub cały organizm wykazuje zaburzenia w funkcjonowaniu już w początkowym stadium zaburzeń energetycznych, które jeszcze nie doprowadziły do zmian morfologicznych – czyli choroby. Na tym etapie zmiany są odwracalne. Każdy organizm ma zdolność samouzdrawiania i regeneracji, ale trzeba mu w tym pomóc. Po wyrównaniu zaburzeń energetycznych komórki, narządy i cały organizm powróci do prawidłowego funkcjonowania.

Badanie energetyczne może wykazać dysbakteriozę, obecność pasożytów, grzybów, a także wskazać indywidualne skłonności do zachorowań.

Badanie postawi właściwą diagnozę dla wielu chorób jak cukrzyca, miażdżyca, alergie, stwardnienie rozsiane, zmiany zwyrodnieniowe narządu ruchu, osteoporoza, a także choroby nowotworowe. Na podstawie badania można określić poziomu hormonów.

Szybka i precyzyjna diagnostyka poszczególnych narządów i całego organizmu, ujawnienie chorób i zaburzeń czynnościowych, a także zaburzeń energetycznych danego narządu predysponujących w kierunku choroby nowotworowej, pozwala lekarzowi zaproponować pacjentom skuteczną profilaktykę, optymalny dobór terapii, skrócenie procesu leczenia, oszczędność czasu i pieniędzy, co w pełni uzasadnia przeprowadzenie takiego badania diagnostycznego.


Informację opracował: lekarz Adam Madarasz, specjalista fizjoterapii i balneoklimatologii.

Badanie komputerowe trwa około 2 godziny.

Pacjent otrzymuje opis, diagnozę i zalecenia terapeutyczne

Rejestracja telefoniczna: 603-675-001

Gabinet lekarski: Toruń, ul. Mickiewicza 130.