Medycyna Dalekiego Wschodu
w profilaktyce i wspomaganiu leczenia przewlekłych schorzeń cywilizacyjnych

Medycyna Dalekiego Wschodu to naturalny system profilaktyczno-leczniczy oparty na prawach natury traktujący człowieka, jako całość, a nie sumę odrębnych narządów. Naturalna Medycyna Wschodu jest jednym z nieprzerwanie praktykowanych od 5 tysięcy lat systemów medycznych z powodzeniem pomaga ludziom początkowo tylko w Azji, z czasem rozwinęła się w Europie i USA.

W swoich działaniach terapeutycznych, medycy starożytnych Chin zawsze stosowali holistyczne podejście do chorób koncentrując się nie tylko na fizycznych, ale w równym stopniu także na emocjonalnych, umysłowych i duchowych aspektach życia.

W diagnozowaniu i leczeniu podstawowe znaczenie ma wewnętrzna energia życiowa Q (chi), która jest przyczyną wszelkich procesów zachodzących w organizmach żywych. Według założeń Medycyny Dalekiego Wschodu podstawą zdrowia jest swobodny i harmonijny przepływ energii Q w ciele, a choroba występuje, gdy pojawia się dysharmonia lub nierównowaga w przepływie bioenergii. Zaburzenia w przepływie energii wpływają na aspekt fizyczny, emocjonalny i duchowy życia człowieka.

Wszystkie oddziaływania w medycynie Wschodu ukierunkowane są więc na regulację zaburzonego przepływu energii Q oraz przywróceniu harmonii pomiędzy jej przeciwnymi składowymi energii Yin i Yang.

W diagnozowaniu stanów chorobowych praktycy Medycyny Dalekiego Wschodu wykorzystują identyfikację rodzaju energii Q w poszczególnych narządach poprzez dokładny wywiad, ogląd języka, stóp, dłoni i tęczówki oka, a także palpacyjne badanie tętna. Na podstawie w/w czynności doświadczony lekarz jest w stanie dość precyzyjnie określić stan zdrowia pacjenta.

Współcześnie do diagnostyki wykorzystuje się również skomputeryzowane urządzenia diagnostyczne poprzez pomiar fal elektromagnetycznych emitowanych przez poszczególne tkanki i organy. Komputerowa ocena energetyczna diagnozuje istniejące choroby, a także zaburzenia czynnościowe sygnalizujące zaburzenia w pracy narządu, które mogą doprowadzić do patologii w danym narządzie w późniejszym czasie.

Mieszkańcy Krajów Europejskich przywykli do stosowania lekarstw, czasami bez uzasadnionej potrzeby. Europejska medycyna bez zastrzeżeń wierzy w moc medykamentów i rzadko korzysta z osiągnięć tzw. medycyny niekonwencjonalnej, którą niesłusznie nazywa się medycyną alternatywną. Współczesne obserwacje i doświadczenia zebrane od pacjentów korzystających z medycyny naturalnej potwierdzają skuteczność naturalnych terapii w wielu przewlekłych chorobach. Lekarstwa tak powszechnie stosowane w większości nie działają bezpośrednio na przyczynę choroby, a jedynie łagodzą lub likwidują objawy choroby. Często likwidacja objawów, a nie przyczyn choroby prowadzi do stanów przewlekłych.

Z uwagi na niedoskonałość terapii opartej na medykamentach najczęściej syntetycznych, od wielu lat poszukuje się terapii i metod naturalnych sięgając do preparatów i metod stosowanych głównie w medycynie chińskiej.

Oczywiście europejska medycyna współczesna może wiele. Nikt nie ma co do tego wątpliwości. Myślę jednak, że połączenie medycyny klasycznej z naturalną medycyną Dalekiego Wschodu znacznie wzmacnia efekty leczenia zwłaszcza w przewlekłych chorobach, w tym schorzeń cywilizacyjnych. Licząca sobie pięć tysięcy lat historia rozwoju medycyny chińskiej w sposób przekonywający udowodniła celowość stosowania metod i całej gamy naturalnych produktów nie tylko przez Chińczyków, ale również mieszkańców naszej planety. Celowość ta została potwierdzona w ostatnim dziesięcioleciu, w którym w Chinach pojawiły się biologicznie aktywne suplementy diety bez żadnych skutków ubocznych, których moc działania jest porównywalna do działania dobrze nam znanych i stosowanych lekarstw.

Naturalne preparaty chińskie, a także nasze nowoczesne suplementy w sposób harmonijny regulują funkcje różnych organów i wszystkich systemów organizmu ludzkiego. Nowoczesne naturalne preparaty stymulują funkcjonowanie układu immunologicznego, hormonalnego i centralnego układu nerwowego.

Synergia medycyny zachodniej i wschodniej mogłaby być bardzo skuteczna w walce z wieloma schorzeniami w tym nowotworowymi. Dzięki najnowszym technologiom stosowanym w produkcji tych suplementów pozwalają na maksymalne zachowanie aktywnych komponentów i usuwaniu nieskutecznych składników i domieszek. Dzięki nowoczesnej technologii pozyskiwania tych aktywnych składników wzrasta ich przyswajalność przez organizm co zapewnia jeszcze większą skuteczność ich działania. Dopuszczone preparaty chińskie zawierające szybko działające bioimmunoregulatory przeszły pozytywne badania naukowe w USA, Japonii, Korei Południowej.

Wszędzie otrzymano wyraźne jednoznaczne wyniki potwierdzające celowość ich stosowania we wspomaganiu leczenia wielu przewlekłych schorzeń, w tym nowotworowych. Zostało także potwierdzone ich całkowite bezpieczeństwo. Obserwowana skuteczność naturalnych terapii staje się coraz bardziej popularna w świecie zachodnim wśród lekarzy praktykujących medycynę klasyczną. Podobnie jest też w Polsce. Coraz więcej naszych lekarzy specjalistów z powodzeniem farmakoterapię łączą z wybranymi elementami z szerokiego arsenału Medycyny Wschodu.

W swoim gabinecie od wielu stosuję naturalne terapie w oparciu o doświadczenie Medycyny Wschodu. W połączeniu z zabiegami fizjoterapeutycznymi. Takie połączenie sprawdza się w leczeniu przede wszystkim schorzeń przewlekłych, a także w szeroko rozumianej profilaktyce zdrowotnej.

Motto azjatyckiej sztuki leczenia głosi „lepiej zapobiegać niż leczyć”.


Informacje opracował lekarz Adam Madarasz

Gabinet Fizjoterapii i Medycyny Naturalnej,

Toruń, ul. Mickiewicza 130,

Rej. Tel. 603-675-001

www.adammadarasz.pl , e-mail biuro@adammadarasz.pl


 


Spondyliatria

- Akupunktura
- Medycyna Dalekiego Wschodu
- Leczenie Niepłodności