Nie daj się starości
Specjalistyczny Gabinet Lekarski Medycyny Holistycznej w Toruniu

Każdy z nas chce żyć długo i zdrowo. Dzięki postępom w naukach medycznych udało się przedłużyć życie średnio o 30 lat. Naukowcy twierdzą, że wpływ na długie życie wywiera około 100 genów. Starzenie się sumą biologicznych procesów degenerujących, w których znaczącą rolę odgrywają wolne rodniki, które uszkadzają geny. Na proces starzenia mają także wpływ takie czynniki, jak stres, złe odżywianie, brak aktywności ruchowej, zanieczyszczenie środowiska, choroby cywilizacyjne i nałogi.

Procesu starzenia nie możemy zatrzymać, ale możemy go znacznie spowolnić. Medycyna współczesna próbuje zapobiegać niektórym procesom starzenia przez redukcje szkodliwych substancji oddziałujących na człowieka, oczyszczanie organizmu z patogenów chorobotwórczych i toksyn, neutralizacje wolnych rodników, zapewnienie równowagi hormonalnej, kwasowo zasadowej i propagowanie zróżnicowanego, prozdrowotnego odżywiania. Zwraca się także uwagę na aktywność fizyczną, przyjmowanie naturalnych preparatów witaminowych, dbanie o równowagę psychofizyczną, okresowe korzystanie z lecznictwa uzdrowiskowego, fizjoterapii w miejscu zamieszkania, dożylnych wlewów witaminowych.

Udowodniono, że witamy, koenzym Q10, minerały, niektóre wyciągi roślinne, wyciągi z grzybów chińskich, poprawiają funkcjonowanie starzejącego się organizmu, unieszkodliwiają wolne rodniki, stymulują układ immunologiczny - słowem spowalniają proces starzenia.

Długowieczność w wielu krajach stało się faktem, co nie oznacza, że udaje się zapewnić każdemu seniorowi sprawność psychofizyczną i motoryczną.
Wraz z rozwojem medycyny, rzeczywistym przedłużeniem życia pojawia się pytanie czy proces starzenia można zatrzymać? Odpowiedź jest jedna - nie możemy go zatrzymać, ale możemy go znacząco spowolnić.

Od 20 lat w swoim gabinecie medycyny holistycznej, prowadzę kuracje rewitalizująco-odmładzające. Mają one charakter komplementarny, czyli są połączeniem farmakoterapii z terapią opartą o doświadczenia medycyny starożytnych Chin. Każda kuracja jest dobierana indywidualnie i jest poprzedzona badaniem lekarskim z oceną aktualnego stanu zdrowia poprzez badanie metodą biorezonansu magnetycznego. Badanie to ocenia aktualną kondycję zdrowotną organizmu, z wychwyceniem niewielkich zmian w potencjale energii poszczególnych komórek, co pozawala ocenić funkcjonowanie poszczególnych narządów, w tym mózgu. Nieznaczne obniżenia potencjału energetycznego danego narządu pozwala podjąć działania profilaktyczne już w stadium przedklinicznym. Natomiast bardziej zaawansowane zaburzenia energetyczne, pozwolą lekarzowi skierować pacjenta na badania laboratoryjne, konsultacje specjalistyczne, postawić diagnozę, skorygować dotychczasowe leczenie lub uzupełnić farmakoterapię o naturalną kurację rewitalizującą, spowalniającą proces starzenia się.

Kurację rozpoczynamy oczyszczeniem organizmu z patogenów chorobotwórczych i toksyn, następnie wprowadzamy naturalne pobudzające preparaty spowalniające proces starzenia, a także preparaty pobudzające procesy regeneracyjne poszczególnych narządów, procesy energetyczne w mózgu mające na celu spowolnienie zmian neuro-zwyrodnieniowych tkanki mózgowej.

Takie kompleksowe oddziaływanie na organizm stymuluje układ odpornościowy, dzięki czemu wyhamowuje procesy chorobowe w tym nowotworowe. Taka naturalna suplementacja rewitalizuje cały program. Od połowy XX wieku obserwujemy systematyczne obniżenie odporności i jednoczesny wzrost agresywności nowych, zmutowanych patogenów, stąd wzrasta ilość chorób nowotworowych. Tradycyjne metody leczenia, nowoczesną farmakoterapią refundowaną z funduszy zdrowia nie są skuteczne.
Starzenie się populacji, niewłaściwa dieta, nieunikniony stres, zanieczyszczenie środowiska, brak aktywności ruchowej, są głównymi przyczynami śmiertelnych chorób w tym nowotworów.

W ostatnich latach karierę terapeutyczną robią kwasy nukleinowe komórek macierzystych łani jelenie uzupełnione naturalnymi preparatami o synergistycznym efekcie oddziaływania poszczególnych składników. Preparat wymyślony przez naukowców z Nowej Zelandii, przez 6 ostatnich lat sprawdzany i uzupełniany o nowe suplementy wykazuje  biokompatybilność z ludzkimi komórkami i nie wykazują reakcji alergicznych i autoagresjii. Preparat znalazł zastosowanie w odnowie biologicznej tkanek, narządów oraz całego organizmu. Kliniczne zastosowanie komórek macierzystych w chorobach zwyrodnieniowych narządu ruchu, w chorobach neuro-zwyrodnieniowych mózgu jak chorobie Parkinsona, Alzheimera, stwardnieniu rozsianym, zwyrodnieniu plamki zółtej, jaskry, niepłodności, cukrzycy, miażdżycy, chorób autoimmunizacyjnych, a także w profilaktyce i leczeniu schorzeń nowotworowych.

6-miesięczna kuracja jest efektywna, przywraca zdrowie, wstrzymuje proces starzenia i odmładza organizm.


Informacje opracował lekarz Adam Madarasz - specjalista fizjoterapii i balneoklimatologii
Rejestracja telefoniczna
603-675-001 _Gabinet Lekarski - Toruń, Mickiewicza 130
794-452-648 - Klinika Witaminowa Blu Infusion - Toruń, ul. Szosa Lubicka

 

 


Spondyliatria

- Akupunktura
- Medycyna Dalekiego Wschodu
- Leczenie Niepłodności