Spondyliatria Toruń - profesjonalne i szybkie leczenie bólów kręgosłupa:

Bóle pleców to plaga współczesnego człowieka. Około 60% populacji na świecie uskarża się na bóle kręgosłupa. 90% Polaków przynajmniej raz w roku doświadczyło dyskomfortu związanego z bólem pleców, co druga osoba odczuwa bóle regularnie, a co siódma bardzo często.

Schorzenia kręgosłupa w Polsce są przyczyną ponad połowy zwolnień lekarskich, a także w 50% wniosków rentowych osób w tzw. wieku produkcyjnym.

Z uwagi na tak masowy charakter występowania zespołów bólowych kręgosłupa, znaczne koszty związane z leczeniem, zwolnieniami lekarskimi i świadczeniami rentowymi - schorzenia kręgosłupa stanowią problem nie tylko medyczny, ale i społeczno-ekonomiczny.

Z uwagi na w/w fakty, trudności w zakresie precyzyjnej diagnostyki, leczeniem prowadzonym przez lekarzy różnych specjalności opartym głównie na niedoskonałym leczeniu farmakologicznym - prof. dr hab. n. med. Gerwazy Świderski już w 1951 r. wyłonił nową gałąź medycyny - SPONDYLOLOGIĘ - czyli naukę zajmującą się kręgosłupem. Z inicjatywy prof. Świderskiego w pierwszej połowie lat siedemdziesiątych powstało Światowe Towarzystwo Spondyliatryczne. Od 1973 r. działa Polskie Towarzystwo Spondyliatryczne, którego członkiem jestem od początku.

Przy znacznym udziale prof. Świderskiego już w 1991 r. powstała we Wrocławiu pierwsza w świecie Samodzielna Klinika Chorób Kręgosłupa.

Jako członek Towarzystwa Spondyliatrycznego miałem możliwość uczestniczenia w spondyliatrycznych zjazdach naukowych organizowanych przez prof. Degę w Poznaniu i prof. Świderskiego we Wrocławiu. Korzystałem również ze specjalistycznych szkoleń w zakresie diagnostyki, profilaktyki i leczenia w Klinice Ortopedii Akademii Medycznej we Wrocławiu i u prof. Sadowskiej oraz prof. Żarskiego w Instytucie Reumatologii w Warszawie.

Od 1975 do 1980 r. byłem Kierownikiem Spondyliatrycznego Ośrodka Naukowo-Badawczego Instytutu Reumatologii w Ciechocinku. Głównym tematem naukowym jaki prowadziłem w Ośrodku to leczenie zespołów bólowych kręgosłupa u pracowników fizycznych zatrudnionych w budownictwie.

Współczesna spondyliatria zajmuje się:

  1. wpływem środowiska na nasz kręgosłup (szkodliwe czynniki w miejscu pracy, ergonomia warsztatu pracy, szkodliwości w życiu codziennym)

  2. eliminacją szkodliwych czynników, które prowadzą do schorzeń kręgosłupa

  3. precyzyjną, ujednoliconą diagnostyką kręgosłupa

  4. profilaktyką (wielokierunkowe działania obejmujące małe dzieci w wieku przedszkolnym (kształtowanie krzywizn kręgosłupa), w wieku szkolnym czyli w okresie szybkiego wzrostu, działania ukierunkowane na ludzi w wieku produkcyjnym i emerytalnym

  5. kompleksowym, nowoczesnym leczeniem w oparciu o zabiegi fizjoterapeutyczne w tym kinezyterapia (ćwiczenia rehabilitacyjne)

  6. wysoce specjalistycznym leczeniem operacyjnym

Leczenie w gabinetach spondyliatrycznych prowadzi lekarz-spondyliatra - specjalista fizjoterapii lub rehabilitacji medycznej przy współpracy magistrów rehabilitacji, ukierunkowanych w zakresie kinezyterapii na patologię kręgosłupa. Kinezyterapia to istotna składowa kompleksowego programu profilaktyki i leczenia zespołów bólowych kręgosłupa. Ogólna sprawność ruchowa kręgosłupa decyduje między innymi o funkcjonowaniu nerwowego układu wegetatywnego, zarządzającego naszymi narządami wewnętrznymi od źrenicy oka począwszy, poprzez wydzielanie soków trawiennych, sprawność seksualną, jajeczkowanie, prawidłowy przebieg ciąży, skończywszy na dobrym ukrwieniu kończyn dolnych. Życie w ciągłym stresie i napięciu nerwowym powoduje bezwiedne napięcia mięśni kręgosłupowych prowadzące do upośledzenia funkcji kręgosłupa i prowadzące w efekcie do zmian organicznych w jego obrębie.

Można zaryzykować stwierdzenie, że kluczem do dobrej kondycji zdrowotnej człowieka jest walka ze schorzeniami kręgosłupa i tym zajmuje się młoda dyscyplina medyczna zwana spondyliatrią.

Leczenie zachowawcze wg koncepcji spondyliatrystów opiera się na fizjoterapii.

 

Specjalistyczna Poradnia Leczenia Kręgosłupa

Lek. Adam Madarasz - specjalista fizjoterapii i balneoklimatologii

mgr rehabilitacji - Lech Wojtyła - specjalista fizjoterapii

Rejestracja 603-675-001

 

 

 


Spondyliatria

- Akupunktura
- Medycyna Dalekiego Wschodu
- Leczenie Niepłodności